Filosofische Praktijk Harteloh

    Voor consultatie & coaching

    Filosoof zijn

    Ik studeerde geneeskunde te Rotterdam om via de ander mezelf te leren kennen. Ik trof er de medemens in ziekte en ouderdom, in pijn, lijden, in existentiele crises, en een hoog technologische geneeskunde als antwoord, een antwoord dat echter niet in staat was het zijn van betekenis te voorzien. De wijsbegeerte bood al ras meer aanknopingspunten. Na afronding van de geneeskunde studie ging ik daarom wijsbegeerte studeren te Utrecht. Ik studeerde er af op zelfkennis, en schreef een verhandeling over de verhouding van Cartesiaanse introspectie (zelfkennis door directe innerlijke ervaring) tot het externalisme van de geest (zelfkennis door spiegeling aan de ander). Vervolgens ondernam ik een studie naar betekenis. Het begrip kwaliteit was daarvoor het piece de resistance. In een proefschrift (2000), dat als een vorm van toegepaste filosofie kan worden beschouwd, bestudeerde ik de betekenis van het begrip kwaliteit in de gezondheidszorg. Hij paste Wittegenstein's idee over regel-volgen toe om de betekenis van het begrip kwaliteit te begrijpen. Na afronding van het proefschrift werkte ik in een poging tot sociale utiliteit als geneeskundige. Daarbij doemde een spanningsveld op tussen (maatschappelijk) functioneren en (filosofisch) existeren. In 2006 nam ik het besluit filosofisch te gaan leven om zodoende het denken en het handelen met elkaar in overeenstemming te brengen. Na een basis- en vervolgopleiding bij de VFP en een training bij Oscar Brenifier in Frankrijk vestigde ik me in 2007 als (gecertificeerd) filosofisch consulent te Rotterdam. De praktijk richt zich op individuele consultatie, wijsgerige coaching en filosofische wandelingen. Ook worden cursussen verzorgd in levenskunst en diverse aspecten van de filosofische praktijk. Na tien jaar besloot ik me in de stijl van Montaigne terug te trekken op het platteland. De stad is geen goede plek meer om te zijn. De studie van het leven wordt er voortgezet in relatie tot de natuur, "omdat"...