Filosofische Praktijk Harteloh
Welkom
Uw motto?
Mogelijkheden
Filosoof zijn
Contact
Tijden & tarieven
Erasmus Institute for Philosophical Practice
Philosophical city walk through Rotterdam
Filosofische stadswandeling
Photos
Blog
Individueel consult
Supervisie
Socratische coaching
Cursus "Levenskunst"
Voor consultatie & coaching
Supervisie

Mijn ervaring die ik sinds 2007 heb opgedaan bij het voeren van een filosofische praktijk stel ik ter beschikking in de vorm van supervisie aan professionals die zelf ook een filosofische praktijk willen starten (zie ook de pagina "individueel consult"). Gangbare supervisie modellen zijn instrumenteel of psychodynamisch van aard en volstaan niet bij supervisie in de filosofische praktijk. Daarom hanteer ik een zogenaamd dual-mind model. De praktijkvoerder ontwikkelt een tweede laag in diens bewustzijn waarin tijdens de consultatie indentificatie van filosofische inhoud plaatsvindt en deze vervolgens wordt vertaald naar een primaire laag van waaruit de dialoog met de klant wordt gevoerd. Het ontwikkelen van een filosofisch bewustzijn van waaruit een dialoog wordt gevoerd is het primaire doel van mijn supervisie sessies.  

Een supervisie bestaat uit een serie gesprekken over geluid- of beeldopname van zelf uitgevoerde consultaties. De vordering van de supervisant wordt afgemeten aan de zelf gestelde doelen. Doelgroep bestaat uit studenten, filosofen, psychologen, sociaal-maatschappelijk werkers. Een basiskennis van de filosofie is vereist. Een gesprek duurt twee uur. De prijs wordt nader overeengekomen (student tarief = 60 euro per gesprek).
WelkomUw motto?MogelijkhedenFilosoof zijnContactTijden & tarievenErasmus Institute for Philosophical PracticePhilosophical city walk through RotterdamFilosofische stadswandelingPhotosBlog