Filosofische Praktijk Harteloh

  Voor consultatie & coaching

  Individueel consult

  Een individueel consult is een gesprek met een filosofisch consulent over levensvragen, problemen of keuzevraagstukken. Geestelijk rust, welbevinden en stabiliteit zijn daarbij belangrijke doelen. Zelfreflectie is het middel. Het consult is een alternatief voor psychotherapie. U wordt niet gezien als patient, maar als een weldenkend individu. Denken is vereist! Het consult bestaat uit een gesprek van ongeveer een uur. Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden. Het kan gaan om een probleem dat u bezighoudt op het gebied van relaties, werk of levensfase gebonden zingevingsproblematiek.

  Voorbeelden van thema's in een filosofisch gesprek:

  • Werk, functioneren en relaties
  • Pensionering en in het rijk der vrijheid zijn
  • Studie en studiekeuze¬†
  • Identiteit (wie ben ik?)
  • Anders-zijn
  • Muzikaal-zijn
  • Beroemd-zijn
  • Studie en zelfreflectie
  • Levenskunst en levenslessen

  Consultatie & coaching

  Drie uitgangspunten:
  1. Het zijn is de substantie van een filosofische praktijk.
  2. Doel van een filosofische praktijk is een verandering van de kwaliteit van het zijn.
  3. Stijl is een normatief referentiepunt voor deze verandering.


  Drie fasen in het gesprek of in de serie gesprekken:
  1. Het vinden van de juiste (=filosofische) vraag
  2. Het interpreteren van de antwoorden
  3. De synthese tot een verhaal dat betekenis verleent aan uzelf of aan de situatie

  De drie fasen zijn ingebed in een cyclisch model van vragen - interpreteren - begrijpen - vragen - interpreteren - etc etc.

  De eerste fase vindt plaats in een radicaal kritische sfeer. De filosoof Socrates kijkt over onze schouder mee. Waar de Socratische methode hier ophoudt ga ik verder. In de tweede fase wordt een pragmatische interpretatie van de mogelijke antwoorden nagestreefd. Vanuit de resultaten van de eerste en tweede fase vindt synthese plaats tot een coherent verhaal met een moraal. Een verhaal met vele functies in verschillende situaties, maar met betekenisverlening als wezenskern. 

  De methode is door mij ontwikkeld in de Filosofische Praktijk Rotterdam en vooralsnog uniek in de filosofische praktijk of aanverwante vakgebieden (psychotherapie of coaching). Training en supervisie zijn te verkrijgen.