Filosofische Praktijk Harteloh
Welkom
Uw motto?
Mogelijkheden
Filosoof zijn
Contact
Tijden & tarieven
Erasmus Institute for Philosophical Practice
Philosophical city walk through Rotterdam
Filosofische stadswandeling
Photos
Blog
Voor consultatie & coaching
Filosofische stadswandeling

De filosofische pratkijk kent vele vormen. Het wandelen is er een van.
Motto: "Waarom blijf je rondtrekken, beste vrind? Je neemt toch altijd jezelf mee. Daarom zal je altijd jezelf vinden." (Socrates)

Een filosofische stadswadeling voert ons langs plaatsen die passen bij het thema dat u mij opgeeft. Daar reflecteren we op het citaat van een filosoof. Doel is het denken te verdiepen. We worstelen met de uitspraken van verschillende filosofen in relatie tot een plek in de grote stad. We worden ons bewvan onszelf in relatie tot de omgeving. Ik ben daarbij uw gids. 

"Bij aankomst in iedere nieuwe stad vindt de reiziger iets van zijn verleden terug waarvan hij niet meer wist dat hij het had: de vreemdheid van dat wat je niet meer bent of wat je niet meer bezit wacht je op het moment dat je vreemde en niet eerder bezeten plaatsen betreedt." uit "De onzichtbare steden" van Italo Calvino, 1972. 

De route wordt speciaal voor u ontworpen naar gelang het thema dat u mij opgeeft. 

Aanmelding geschiedt via: info@filosofischepraktijk.com

WelkomUw motto?MogelijkhedenFilosoof zijnContactTijden & tarievenErasmus Institute for Philosophical PracticePhilosophical city walk through RotterdamFilosofische stadswandelingPhotosBlog