Filosofische Praktijk Harteloh

  Voor consultatie & coaching

  Welkom

  Een filosofisch consult is een gesprek met een praktijk-filosoof over levensvraagstukken. We exploreren thema's die u bezighouden. Doel is betekenis in woorden te vatten en deze samen te smeden tot een coherent zich immer ontwikkelend verhaal waarmee u in verschillende situaties varierend van feestjes, voordrachten, psychotherapie of sollicitatiegesprekken uit de voeten kunt. 

  A philosophical consultation is a dialogue with a philosophical practitioner on the art of living. We explore the themes in your life. Aim is to capture meaning in words and construct a coherent ever evolving story to be used in situations as parties, job applications, presentations, or psychotherapy.  

  哲學諮詢是與哲學實踐者就生活藝術進行的對話

  哲学的相談は、生活の芸術に関する哲学の実践者との対話です

   

  Consultatie middels skype of facetime.

  Een consult van 45 minuten kost 50 euro.

  Eerst consult kosteloos. We onderzoeken dan of uw thema filosofisch kan worden benaderd. 
  Neem contact op per email: info (add) filosofischepraktijk.com

   

  Consultation by skype or facetime

  The charge for a 45 minutes consultation is 50 euro.

  First consultation for free in order to see if your theme suits a philosophical apporach.

  Contact me by email: info (add) filosofischepraktijk.com

   

   

  彼得·哈特洛 (Peter Harteloh) 是一位哲學家。自 2007 年起,他在荷蘭擔任哲學從業者。他的重點是個人諮詢、蘇格拉底式團體對話和哲學漫步。他在荷蘭、比利時、法國、柬埔寨、日本、中國、瑞典和希臘(雅典)進行了哲學漫步。他正在準備一本關於概念、地點和人之間關係的書,名為“On being A-Topos”。可以通過電子郵件 (info (add) filosofischepraktijk.com) 預約哲學諮詢。諮詢是通過Skype完成的。 45 分鐘的諮詢費用為 50 歐元。語言是英語。第一次諮詢是免費的,以了解哲學方法是否適合客戶的主題

   

  PeterHartelohは哲学者です。 2007年以来、彼はオランダで哲学の実践者として働いています。彼の焦点は、個別の協議、ソクラテスグループの対話、哲学的な歩みにあります。彼はオランダ、ベルギー、フランス、カンボジア、日本、中国、スウェーデン、ギリシャ(アテネ)で哲学的な散歩をしました。彼は「A-トポスであることについて」と呼ばれる、概念、場所、人の関係についての本を準備しています。哲学的相談の予約は、電子メール(info@filosofischepraktijk.com)で行うことができます。相談はスカイプが行います。 45分の相談の料金は50ユーロです。言語は英語です。哲学的アプローチがクライアントのテーマに合っているかどうかを確認するための最初の相談は無料です。